Chúng tôi trên các kênh tạp chí Kiến trúc - Nội thất uy tín trong và ngoài nước.

 

https://www.archdaily.com/992771/tb-house-ha-and-a-design

https://kienviet.net/2022/12/31/ngoi-nha-3-mat-thoang-voi-khong-gian-mo-dan-xen-nhung-khoang-dac-rong-haa-design-2/

https://kientrucvietnam.org.vn/tb-house-2/

https://vneconomy.vn/ngoi-nha-da-ong-an-tuong-tren-manh-dat-khong-vuong

https://wooooooow.cn/tb-house-vietnam-haa-design/

 

Chúng tôi trên chương trình " Nét xanh trong kiến trúc nay - VTV3 " - Ngày 07/01/2023